Meddelandelån

Meddelandelån

Information

UC: Det tas en UC

Bet. anmärkning: Inget lån med bet. anmärkning

Lånet

Belopp: 500-10 000 kr

Löptid: 1-3 månader

Kostnad: 0-2100 kr